Državna nagrada za sport Franjo Bučar

Slika /webslike/nagrada franjo bucar.jpg

Državna nagrada za sport "Franjo Bučar" (u daljnjem tekstu Državna nagrada), koja je osnovana 1991. godine kao slijednica majske nagrade fizičke kulture i republičke nagrade fizičke kulture, najviše je priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj.

Dodjeljuje se stručnim i javnim djelatnicima u području sporta, sportašima, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju sportsku djelatnost te drugim pravnim i fizičkim osobama zaslužnim za razvoj sporta.

Državna nagrada dodjeljuje se u obliku medalje s likom Franje Bučara, posebne diplome i novčane nagrade. Medalja je rad akademskog kipara Koste Angelija Radovanija. Na licu nosi reljefni portret Franje Bučara, a na naličju nosi grb Republike Hrvatske i natpis Nagrada "Franjo Bučar" ispod kojeg je pet olimpijskih krugova. Pozlaćena medalja dodjeljuje se nagrađenima za životno djelo, a posrebrena dobitnicima godišnje nagrade. Diploma je u crnom kožnom ovitku, na koricama je utisnut grb Republike Hrvatske i natpis Državna nagrada za sport "Franjo Bučar" žuto-zlatnom bojom, a za nagrađene za životno djelo sadrži dodatak "životno djelo". Tekst diploma odgovara vrsti nagrade. Na diplomi je suhi žig Državne nagrade i potpis predsjednika Odbora.

Državna nagrada dodjeljuje se za višegodišnje uspješno djelovanje u sportu, osvajanje olimpijske medalje, iznimno znanstveno, stručno i pedagoško ostvarenje ili sportsko dostignuće.

Predsjednika i osam članova Odbora Državne nagrade imenuje Hrvatski sabor iz reda uglednih sportskih i javnih djelatnika, istaknutih sportaša i drugih istaknutih stručnjaka iz područja sporta na vrijeme od četiri godine.

Odluku o dodjeli Državne nagrade donosi Odbor Državne nagrade za sport "Franjo Bučar", a svečano dodjeljivanje Državne nagrade organizira se svake godine 25. studenoga prigodom godišnjice rođenja Franje Bučara.

Državna nagrada dodjeljuje se kao godišnja nagrada i nagrada za životno djelo. Svaka od tih nagrada može se dodijeliti samo jednom.

Godišnje se može dodijeliti najviše petnaest državnih nagrada, od toga tri za životno djelo. Uvjet za dobivanje Državne nagrade za životno djelo je prethodno dobivena godišnja nagrada.

Dodjela Državne nagrade za sport "Franjo Bučar" od nacionalnog je interesa, a sredstva potrebna za dodjelu Državne nagrade osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Natječaj za dodjelu Državne nagrade za sport "Franjo Bučar" objavljuje se svake godine početkom rujna u dnevnom tisku, i traje 30 dana od dana objave. Natječajem se utvrđuje postupak predlaganja sportaša i drugih pojedinaca odnosno skupina te fizičkih i pravnih osoba i drugih organizacija koje obavljaju sportsku djelatnost (predložnici) i rok za podnošenje poticaja za dodjelu nagrade. Poticaj koji mora biti pismeno obrazložen mogu dati: sportske udruge, sportski savezi, zajednice sportskih udruga i saveza, školski i studentski sportski klubovi, škole, fakulteti i druge pravne osobe koje obavljaju sportsku djelatnost i imaju sjedište u Republici Hrvatskoj, zatim pojedinci i skupine uglednih sportaša i sportskih djelatnika, pedagozi tjelesne i zdravstvene kulture, treneri i drugi stručni djelatnici u sportu i pojedinci, građani Republike Hrvatske.

Popis dobitnika Državne nagrade za sport Franjo Bučar pronađite ovdje.