Subvencioniranje školarina vrhunskih sportaša

Ministarstvo turizma i sporta subvencioniranjem školarina potiče obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje bivših i sadašnjih vrhunskih sportaša. Dodjeljivanje subvencioniranih školarina započeto je 2017. godine s ciljem unapređenja skrbi o sportašima, poticanju dual karijere i školovanju bivših i sadašnjih vrhunskih sportaša.

Pozivni postupci za subvencioniranje školarina provode se na temelju članka 7. stavka 5. Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) i Nacionalnog programa športa 2019. – 2026. („Narodne novine“, broj 69/19), a sredstva se osiguravaju u državnom proračunu Republike Hrvatske.