Informacije vezano uz 58. ispitni rok stručnog ispita za rad u turističkoj zajednici

Obavještavaju se prijavljeni kandidati da će se 58. ispitni rok stručnog ispita za rad u turističkoj zajednici održati u rujnu i listopadu 2022.g. u skladu s odredbama Pravilnika o stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (“Narodne novine“ broj 44/2022) prema niže objavljenom rasporedu (pozivi za prijavljene ovisno o terminu u rasporedu nalaze se na kraju teksta)

  • 17. rujna 2022. u 9:00 sati, Prisavlje 14, Zagreb

  • 24. rujna 2022. u 9:00 sati, Prisavlje 14, Zagreb

  • 1. listopada 2022. u 9:00 sati, Prisavlje 14, Zagreb

  • 15. listopada 2022. u 9:00 sati, Prisavlje 14, Zagreb

Kandidat može najviše dva puta iz opravdanih razloga (smrtni slučaj u užoj obitelji, bolest, u uvjetima posebnih okolnosti ili drugih objektivnih okolnosti) odgoditi polaganje ispita u roku koji mu je određen, ali je o tome dužan izvijestiti ministarstvo najkasnije do dana određenog za polaganje ispita elektroničkim putem na adresu strucni.ispit@mints.hr uz dostavu dokaza o opravdanom razlogu odgode. O odgađanju, odnosno o odustajanju od polaganja ispita, kandidat je dužan izvijestiti i turističku zajednicu koja ga upućuje na polaganje ispita.

Kandidat koji nije položio ispit ili ispitu nije pristupio, a ispit nije odgodio, može još jednom pristupiti polaganju ispita u sljedećem ispitnom roku. Ako u sljedećem ispitnom roku ne položi ispit ili ispitu ne pristupi nakon što je uredno prijavljen, gubi pravo na polaganje ispita.

Troškove prvog polaganja ispita snosi turistička zajednica koja upućuje kandidata na polaganje ispita. Troškove ponovnog polaganja ispita snosi kandidat.

Pozivaju se kandidati proučiti Upute za kandidate dostupne ovdje.

Kandidat može izjaviti primjedbu u svezi s nepravilnostima u postupku provedbe ispita te na bodovanje odgovora. Primjedba se podnosi ispitnoj komisiji najdulje u roku od dva dana od dana polaganja ispita elektroničkim putem na adresu strucni.ispit@mints.hr

Primjedba dostavljena izvan propisanog roka, neće se razmatrati.

Obavijest na mrežnim stranicama ministarstva predstavlja urednu dostavu poziva prijavljenim kandidatima. Kandidati su se dužni odazvati prema rasporedu polaganja ispita.

Pozivamo Vas da ispitu pristupite po sljedećem rasporedu:

  • 17.rujna 2022. u 9:00 sati, Prisavlje 14, Zagreb

Kandidati prijavljeni od strane lokalnih i regionalnih turističkih zajednica s područja Sisačko-moslavačke, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

  • 24.rujna 2022. u 9:00 sati, Prisavlje 14, Zagreb

Kandidati prijavljeni od strane lokalnih i regionalnih turističkih zajednica s područja Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke i Bjelovarsko-bilogorske županije, te kandidati prijavljeni od strane turističke zajednice Grada Zagreba i Hrvatske turističke zajednice.

  • 1. listopada 2022. u 9:00 sati, Prisavlje 14, Zagreb

Kandidati prijavljeni od strane lokalnih i regionalnih turističkih zajednica s područja Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.

  • 15. listopada 2022. u 9:00 sati, Prisavlje 14, Zagreb

Kandidati prijavljeni od strane lokalnih i regionalnih turističkih zajednica s područja Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Karlovačke županije.