Objavljen javni poziv za državne potpore projektima uključivanja baštine u turističku ponudu

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka objavilo je danas 'Javni poziv za dodjelu državne potpore' temeljem „Programa poticanja, zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine u turistički nerazvijenim područjima”.

Riječ je o programu kojega Ministarstvo provodi temeljem programskih smjernica rada Vlade i razvojne strategije turizma Republike Hrvatske.

Program se sastoji u sufinanciranju razvojnih projekata pravnih i fizičkih osoba, zadruga, udruga i ustanova koji su u funkciji razvoja turističke ponude na područjima na kojima turizam nije dovoljno razvijen; u funkciji zaštite, obnove i reafirmacije vrijednosti tradicijske baštine uključivanjem u turističku ponudu, kao i vrednovanja prirodne baštine; programi s ciljem razvoja nerazvijenih ruralnih područja i područja od posebne državne skrbi koja imaju turističke potencijale u tradicijskoj i prirodnoj baštini.

Sredstva državne potpore po pojedinom projektu dodjeljuju se sukladno Uredbi o državnim potporama, a ne mogu prijeći iznos od 250.000,00 kn po pojedinom korisniku.

Sredstva državne potpore su namjenska i mogu se koristiti za sufinanciranje svih aktivnosti i radova na neposrednoj realizaciji projekata, posebno onih koji naglašavaju revitalizaciju, afirmaciju i uključivanje u turističku ponudu ruralnih, brdsko-planinskih područja, otoka te područja od posebne državne skrbi. Cilj je pomoći razvoj programa koji promiču zaštitu baštine, povijesnog i kulturnog nasljeđa u funkciji turističkog razvoja kraja i čuvaju tradicijske vrijednosti, stare zanate i djelatnosti kraja.
 
Predlagatelji projekata do utvrđenog roka, 15. travnja 2006. godine, dostavljaju potrebnu dokumentaciju: ispunjen obrazac zahtjeva i program kojim se kandidiraju za državnu potporu, projektnu dokumentaciju sa troškovnikom, foto dokumentaciju i podatke o vlasništvu.

Za provedbu postupka odabira projekata za državnu potporu Ministarstvo imenuje Stručnu skupinu od 3 člana iz Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka te 2 člana iz Ministarstva kulture (predstavnici Uprave za zaštitu kulturne baštine i Uprave za zaštitu prirode).

S korisnikom državne potpore Ministarstvo sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta temeljem dodijeljenih sredstava. Suradnja korisnika potpore i službi Ministarstva nastavlja se i tijekom realizacije projekta do njegovog konačnog uključivanja u prezentaciju turističke ponude.

Javni poziv, cjelovit tekst Programa i obrazac zahtjeva dostupni su na web stranicama Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka www.mmtpr.hr

Pregled dodjela od 2000. do 2005.

godina 

dodijeljeno

broj zahtjeva 

 iznos

2000.

3

17

1.500.000 kn

2001.

14

48

2.000.000 kn

2002.

18

136

2.400.000 kn

2003.

55

256

6.226.000 kn

2004.

58

281

3.720.000 kn

2005.

55

279

3.396.593 kn

ukupno

203

1017

19.242.593  kn
 Pisane vijesti