Brnjac: Snažnije se moramo boriti protiv svih oblika nasilja i uznemiravanja nad djecom u sportu

U organizaciji Ministarstva turizma i sporta danas je održano predstavljanje nacionalnih Smjernica za provedbu učinkovite strategije za zaštitu djece u sportu u okviru zajedničkog projekta Europske unije i Vijeća Europe "Child Safeguarding in Sport".

Smjernicama su definirani ciljevi i aktivnosti u svrhu zaštite djece te vremenski okvir za njihovo provođenje, a izrađene su zajedničkim naporima svih dionika koji imaju ulogu u sprječavanju uznemiravanja i zlostavljanja najmlađih sudionika u sportu od svih oblika nasilja te u zaštiti žrtava. Važan cilj projekta jest i uspostava uloge povjerenika zaduženih za zaštitu djece u sportu u cijelom sustavu sporta, od nacionalne do klupske razine.

"Dostupni podaci Vijeća Europe govore kako je jedno od petero djece u Europi žrtva nekog oblika seksualnog nasilja. Također, analizom podataka o doživljaju nasilnog ponašanja od strane sportskih trenera na nacionalnoj razini utvrđeno je da su mladi sportaši najčešće izloženi verbalnom nasilju, njih oko 50 % doživjelo je vrijeđanje ili uvrede od strane trenera, dok je nažalost i oko 30 % mladih sportaša bilo izloženo i fizičkom nasilju od strane trenera. Ovi vrlo zabrinjavajući podaci ukazuju kako je nužno brzo i promptno reagirati. Zadatak koji je sada pred nama je utvrditi standarde ponašanja kojima se definiraju granice u odnosu na nasilje i neprihvatljivo ponašanje u sportu te kreirati procedure kojima se utvrđuje odgovornost i pomoć žrtvama", istaknula je Brnjac te dodala kako je uključivanje u ovaj projekt nastavak svih aktivnosti Ministarstva na ovu iznimno važnu temu, koja je istaknuta i u prvom strateškom dokumentu za sport Nacionalnom programu športa 2019. - 2026.

Ministarstvo turizma i sporta s pet zemalja partnera (Republika Austrija, Kraljevina Norveška, Kraljevina Belgija, Država Izrael i Republika Portugal) priključilo se projektu "Child Safeguarding in Sport" u siječnju 2021. godine, čiji je cilj pružanje tehničke podrške javnim vlastima i sportskim organizacijama te usmjeravanje i praćenje europskih zemalja prema učinkovitoj zaštiti djece u sportu.
Projekt se temelji na rezultatima istraživanja koja pokazuju kako po pitanju zaštite djece postoji znanje te određeni alati i usluge namijenjene sportskom pokretu, ali u mnogim slučajevima ne postoji osoba zadužena za njihovu provedbu putem neposrednog kontakta s djecom te ih se ne može koristiti u kontekstu sveobuhvatne zaštite djece i mladih (a koja uključuje zaštitu od svih oblika nasilja, uključujući psihološko, emocionalno, fizičko i seksualno).

Ministarstvo turizma i sporta nacionalni je koordinator projekta, a u projektu sudjeluju i Hrvatski olimpijski odbor, Ured pravobraniteljice za djecu, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrabri telefon te različiti nacionalni sportski savezi i akademske institucije.

Uz predstavljanje Smjernica za učinkovitu strategiju za zaštitu djece u sportu premijerno je prikazan i promotivni videozapis izrađen u okviru projekta. Jedni od najuspješnijih hrvatskih sportaša i trenera, Janica Kostelić, Ivano Balić i Zlatko Dalić kao i pravobraniteljica za djecu i ministrica turizma i sporta, svojim su sudjelovanjem u promotivnom videozapisu podržali ciljeve ovog hvalevrijednog projekta te na taj način omogućili da se važne poruke prenesu široj javnosti, a posebice djeci i mladima u sportu.

Video možete pogledati OVDJE.Priopćenja