Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021. - 2027. – objava 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga

Program obuhvaća javne i privatne institucije iz država i prihvatljivih regija: Hrvatska, Austrija, Češka, Italija (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Valle d’Aosta i Veneto), Mađarska, Njemačka (Baden-Württemberg, Bavarska, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saska, Saska-Anhalt, Thüringen i Braunschweig), Poljska, Slovenija i Slovačka.

Program se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj i osigurana su sredstva u iznosu od 225 milijuna eura za sedmogodišnje razdoblje u kojem se planiraju sufinancirati projekti kroz 9 specifičnih ciljeva u svrhu jačanja regionalnih inovacija, pametne specijalizacije, energetske tranzicije, zaštite okoliša, klimatskih promjena, poboljšanja prometnih veza te osnaživanja upravljačkih kapaciteta za regionalni razvoj.
 
Vrijednost prvog poziva iznosi 72 milijuna eura uz stopu sufinanciranja od 80%. S ciljem što većeg broja sudjelovanja različitih institucija i zainteresiranih partnera otvorena su sva 4 tematska prioriteta:
 
Prioritetna os 1 - Suradnjom za pametniju Središnju Europu – 22 milijuna eura iz EFRR-a;
Prioritetna os 2 - Suradnjom za zeleniju Središnju Europu – 36 milijuna eura iz EFRR-a;
Prioritetna os 3 - Suradnjom za povezaniju Središnju Europu - 7 milijuna eura iz EFRR-a;
Prioritetna os 4 - Suradnjom za poboljšano upravljanje Središnjom Europom – 7 milijuna eura iz EFRR-a.
 
Poziv je otvoren do 23. veljače 2022. godine, a ugovaranje i početak provedbe projekata se očekuje u jesen 2022.
 
Projektni konzorcij čini najmanje tri financijska partnera iz tri zemlje EU-a, od kojih dva moraju imati sjedište u programskom području.
 
Prihvatljivi projektni partneri uključuju:
  • Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela;
  • Privatne institucije, uključujući privatne tvrtke, koje imaju pravnu osobnost;
  • Međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države članice EU ili (s ograničenjima) prema međunarodnom pravu.
 
U novom programskom razdoblju privatne institucije mogu biti vodeći partneri što predstavlja novost u odnosu na prošlu perspektivu.
 
S ciljem lakšeg traženja partnera i predstavljanja ideje stvorena je platforma Interreg CENTRAL EUROPE Applicant Community https://community.interreg-central.eu/
 
Sva dodatna informacija dostupna je na službenoj stranici programa https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html i sljedećim kanalima i profilima:
YouTube,  Twitter, Instagram, Linkedin i Facebook.
 
Za sva pitanja vezana uz poziv možete kontaktirati i nacionalnu kontakt točku za Republiku Hrvatsku.
 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa, najavljuje nacionalnu info radionicu koja će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa i pravilima prvog poziva, a točno vrijeme i mjesto održavanja bit će uskoro objavljeni na stranicama: https:/razvoj.gov.hr i http:/www.strukturnifondovi.hr.
 

Najave