Analiza stanja

Za Analizu stanja za potrebe izrade Nacrta prijedloga Nacionalnog programa športa 2019.-2026., osim održanih radionica i intervjua, prikupljaju se, ili su već prikupljeni, podaci o financiranju športa na razini općina, gradova i županija, broju i stanju športskih građevina na razini općina i gradova, financiranju športa na razini tijela državne uprave, tjelesnoj aktivnosti stanovništva RH, dosadašnjem korištenju sredstava iz EU fondova, primjerima dobre prakse iz zemalja EU, broju klubova po športovima, broju kategoriziranih športaša, broju i strukturi trenera, te mnogi drugi podaci koji su važni za analizu stanja u športu. Istovremeno provode se i intervjui sa stručnim osobama relevantnim za određena područja u športu.