Turističko - informacijski portal

Web platforma croatia.hr kroz projekt Hrvatski digitalni turizam doživljava dodatnu modernizaciju i prilagodbu krajnjem korisniku u cilju pružanja turističkih informacija i podataka te promoviranja hrvatskog turizma. Osnažena potporom kroz projekt eTurizam, platforma će tako pružati turističke informacije i podatke sažeto, ažurirano i povezano na jednom centralnom mjestu pomoću modernih i naprednih tehnologija.

Platforma croatia.hr namijenjena je:

  • turistima 
  • turističkim zajednicama 
  • široj javnosti
 
Turistima se omogućuje pristup svima informacijama i sadržajima relevantnim za pripremu njegovog posjeta Hrvatskoj, tako i za sam boravak u Hrvatskoj. Kroz povezivanje sustava turističkih zajednica (destinacija/ turistička zajednica/ turistička zajednica županija/Hrvatska turistička zajednica) daje se mogućnost promocije turističkih destinacija i njihovih najjačih aduta. 


 
Planira se unapređenje i modernizacija postojećih usluga/aplikacija i kreiranje novih:
  • unapređenje i modernizacija postojećih usluga/aplikacija i kreiranje novih
  • prikaz lako pretraživih baza turističkih informacija
  • izrada planera putovanja
  • prilagođavanje sadržaja preferencijama korisnika, gamifikacija i dr.
 

Analiza stanja:

  • U suradnji s vanjskim partnerima izrađena je analiza postojećeg sustava web destinacijskih portala na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini na temelju koje je definiran plan razvoja platforme Croatia.hr.
  •           Definirana je struktura i arhitektura platforme te je odabrano novo vizualno rješenje za platformu.

 

Trenutno stanje: provede se aktivnosti na prikupljanju i isporuci baza podataka potrebnih za uspostavu javne e-usluge te na izradi i isporuci kompletnog programskog rješenja turističko-informativnog portala www.croatia.hr.