Sustav za pregled i dodjelu dostupnih potpora u turizmu - TuRiznicaUsluga koja omogućuje jednostavniji način podnošenja prijava na Javne pozive za dodjelu potpora za razvoj turizma Ministarstva turizma i sporta i Hrvatske turističke zajednice.
 
Namijenjena je:
 • gospodarskim subjektima
 • jedinicama područne (regionalne) samouprave - županijama, jedinicama lokalne samouprave - gradovima i općinama
 • srednjim strukovnim i umjetničkim školama
 • strukovnim udrugama u turizmu i/ili ugostiteljstvu
 • obrtničkim komorama
 • turističkim zajednicama i
 • građanima.
 
Korisnicima je omogućeno:
 • elektroničko podnošenje prijave za dodjelu potpora za razvoj turizma
 • elektronička dostava potrebnih podatka i dokumentacije
 • povezivanje sustava s ostalim državnim registrima
 • „only once“ - načelo prema kojemu građanin državnim tijelima dostavlja podatke samo jedanput, a isti se dalje razmjenjuju
 • administrativno i financijsko rasterećenje
 • skraćivanje vremena potrebnog za pribavljanje dokumentacije od različitih institucija
 • smanjenje troška potrebnog za pribavljanje dokumentacije
 • uspostavljanje elektroničkih postupaka koji će omogućiti  bržu obradu prijave i praćenje stanja kod korisnika od strane  tijela javne uprave.
 
Na navedeni način povećat će se transparentnost javne uprave u dodjeli potpora u sektoru turizma te  učinkovitost i brzina pružanja javne usluge. 
Pristup e-usluzi je moguć putem poveznice Portal eTurizam - gov.hr

Izrađena je mobilna aplikacija mTurizam  koja je dostupna za preuzimanje putem Google Play Store i App Store.
Mobilna je aplikacija povezana s platformom razvijenom, na web-tehnologiji, koja predstavlja bazni sustav s izvornim podatcima. Mobilna aplikacija na ovakav način osigurava novi kanal komunikacije kako bi krajnjim korisnicima dodatno olakšala pristup i korištenje javnim uslugama iz nadležnosti Ministarstva turizma i sporta te Hrvatske turističke zajednice.