Sustav za registraciju obavljanja djelatnosti i pokretanje poslovanja u području turizma i ugostiteljstva ‒ TuStartUsluga za registraciju obavljanja djelatnosti omogućuje ishođenje svih rješenja koja izdaju:

 • Ministarstvo turizma i sporta
 • nadležna upravna tijela u županijama i Gradu Zagrebu.
 
Namijenjena je poslovnim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i pružaju usluge u turizmu:
 • ugostiteljima
 • iznajmljivačima
 • pružateljima ugostiteljskih usluga na obiteljskome poljoprivrednome gospodarstvu
 • turističkim agencijama
 • turističkim vodičima
 • pružateljima usluga na plovnim objektima nautičkog turizma
 • u marinama i drugim objektima za pružanje usluge veza i smještaja plovnih objekata.
 
U sklopu projekta korisnicima je omogućeno:
 • elektroničko podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja i prijavu poslovanja
 • elektronička dostava potrebnih podatka i dokumentacije
 • „only once“ - načelo prema kojemu građanin državnim tijelima dostavlja podatke samo jedanput, a isti se dalje razmjenjuju
 • administrativno rasterećenje
 • skraćivanje vremena potrebnog za pribavljanje dokumentacije od različitih institucija
 • uspostavljanje elektroničkih postupaka koji omogućuju bržu obradu zahtjeva od strane tijela javne uprave.

Glavni je cilj povećati transparentnost javne uprave u sektoru turizma te učinkovitost i brzinu pružanja javne usluge.
Pristup e-usluzi je moguć putem poveznice Portal eTurizam - gov.hr

Izrađena je mobilna aplikacija mTurizam  koja je dostupna za preuzimanje putem Google Play Store i App Store.
Mobilna je aplikacija povezana s platformom razvijenom, na web-tehnologiji, koja predstavlja bazni sustav s izvornim podatcima. Mobilna aplikacija na ovakav način osigurava novi kanal komunikacije kako bi krajnjim korisnicima dodatno olakšala pristup i korištenje javnim uslugama iz nadležnosti Ministarstva turizma i sporta te Hrvatske turističke zajednice.