Registracija obavljanja djelatnosti i pokretanje poslovanja u području turizma i ugostiteljstvaTuStart nova je usluga koja će objediniti sve postupke vezane uz registraciju obavljanja djelatnosti i pokretanja poslovanja u području turizma i ugostiteljstva tj. koja će građanima i gospodarskim subjektima omogućiti podnošenje svih zahtjeva na jednom mjestu, na brži i lakši način.


Usluga za registraciju obavljanja djelatnosti omogućit će ishođenje svih rješenja koja izdaje:
 • Ministarstvo turizma,
 • nadležna upravna tijela u županijama i Gradu Zagrebu
Prethodno navedena tijela izdavat će rješenja prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu i Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti elektroničkim putem. Primjer jednog takvog postupka je kategorizacija i razvrstavanje turističkih objekata.


Usluga TuStart namijenjena je poslovnim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i pružaju usluge u turizmu:
 • ugostitelji
 • iznajmljivači
 • pružatelji ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 • turističke agencije
 • turistički vodiči
 • pružatelji usluga na plovnim objektima nautičkog turizma
 • u marinama i drugim objektima za pružanje usluge veza i smještaja plovnih objekata

Zahvaljujući ovoj novoj e-usluzi u nastajanju, upravni postupci poput izdavanja rješenja o vrsti i/ili kategoriji ugostiteljskih ili turističkih objekata moći će se provesti putem internetaOva usluga povezuje aktivnosti Ministarstva turizma i nadležnih upravnih tijela u županijama i Gradu Zagrebu te na jednom mjestu omogućuje popunjavanje zahtjeva, autentifikaciju, uvid u status obrade zahtjeva te u konačnici, dobivanje rješenja.


U sklopu projekta Hrvatski digitalni turizam (eTurizam) korisnicima će se omogućiti:
 • jednostavniji poslovni procesi
 • administrativno rasterećenje
 • elektroničko podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja i prijavu poslovanja
 • uspostavljanje elektroničkih postupaka koji će omogućiti bržu obradu zahtjeva od strane tijela javne uprave
 • skraćivanje vremena potrebnog za pribavljanje dokumentacije od raznih institucija
 • "only once" načelo - građanin državnim tijelima dostavlja podatke samo jednom, a isti se dalje razmjenjuju
 • elektronička dostava potrebnih podataka i dokumentacije

Glavni cilj je povećati transparentnost javne uprave u sektoru turizma te povećati učinkovitost i brzinu pružanja javne usluge.