Središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu - TuRegistar


TuRegistar jedinstven je elektronički sustav koji pruža javnu i transparentnu sliku građanima o turističkim objektima, turističkim zajednicama, turističkim sadržajima te osobama, tvrtkama i institucijama povezanima s turističkom djelatnosti. Uspostavom TuRegistra riješio se problem razjedinjenih podataka po različitim upisnicima, a podaci su ažurirani te je omogućena njihova razmjena s drugim tijelima.  

U sklopu projekta Hrvatski digitalni turizam - eTurizam, TuRegistar objedinjuje sve podatke o:
 • ugostiteljskim objektima (hrana, piće, smještaj)
 • objektima u domaćinstvu
 • objektima u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 • turističkim agencijama
 • plovnim objektima nautičkog turizma
 • lukama nautičkog turizma i drugim objektima za pružanje usluge veza i smještaja plovnih objekata

TuRegistar sadrži podatke koji se upisuju iz rješenja izdanih od strane:

 • Ministarstva turizma i sporta
 • nadležnih upravnih tijela u županijama i Gradu Zagrebu

Prethodno navedena tijela izdaju rješenja na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakona o pružanju usluga u turizmu te Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

Podaci iz TuRegistra bit će javno dostupni građanima i tijelima državne uprave.

Kroz projekt izvršena je migracija podataka iz postojećih papirnatih i digitalnih evidencija u Središnji turistički registar. Nakon završetka razdoblja provedbe projekta, izvan opsega projektnih aktivnosti, predviđen je neophodni postupak verifikacije migriranih podataka od strane nadležnih registracijskih ureda.
Uvid u vlastite registarske zapise Središnjeg turističkog registra omogućen je svim korisnicima koji su registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili pružanja usluga u turizmu te prijavljeni na e-uslugu putem platforme e-Građani.
Podaci iz Središnjeg turističkog registra, po završenom postupku verifikacije koji je u tijeku, bit će dostupni i za širu javnost bez potrebe za prethodnom prijavom u sustav e-Građani. Podaci će se kontinuirano javno objavljivati u dinamici u kojoj budu verificirani.
Uvid u podatke Središnjeg turističkog registra možete izvršiti OVDJE.
 
Olakšava se donošenje poslovnih odluka:

 • privatnim iznajmljivačima
 • poduzetnicima
 • ulagačima u turizmu 

Tijela državne uprave podatke mogu koristiti za pružanje javnih usluga građanima i poduzetnicima, kao donošenje i provođenje turističkih politika.