Središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu


Središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu TuRegistar predviđen je kao jedinstven elektronički sustav koji će pružati javnu i transparentnu sliku građanima o turističkim objektima, turističkim zajednicama, turističkim sadržajima te osobama, tvrtkama i institucijama koje su povezane s turističkom djelatnosti.  
 

Sadrži podatke koji se upisuju iz rješenja koja izdaje:
 • Ministarstvo turizma,
 • nadležna upravna tijela u županijama i Gradu Zagrebu

Prethodno navedena tijela izdavat će rješenja na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakona o pružanju usluga u turizmu te Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma..

 

Podaci iz TuRegistra će biti javno dostupni građanima i tijelima državne uprave.

 

Građanima u svrhu lakšeg donošenja poslovnih odluka:
 • privatnim iznajmljivačima
 • poduzetnicima
 • ulagačima u turizmu


Tijelima državne uprave u svrhu pružanja javnih usluga građanima i poduzetnicima, donošenja i provođenja turističkih politika.

e-usluga za registraciju obavljanja djelatnosti i pokretanje poslovanja u turizmu:
 • kategorizacija turističkih i ugostiteljskih objekata
 • davanje dozvola za rad pružateljima usluga
 • javno dostpna evidencija turističkih i ugostiteljskih objekata: viša razina informacija dostupnija državnim institucijama

U sklopu Hrvatskog digitalnog turizma (eTurizam) projekta TuRegistar će objediniti sve podatke o:

 • ugostiteljskim objektima (hrana, piće, smještaj),
 • objektima u domaćinstvu,
 • objektima u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 • turističkim agencijama,
 • plovnim objektima nautičkog turizma,
 • lukama nautičkog turizma i drugim objektima za pružanje usluge veza i smještaja plovnih objekata


Prethodno navedeno trenutno se vodi u različitim upisnicima u Ministarstvu, nadležnim upravnim tijelima u županijama i Gradu Zagrebu.

Uspostavom TuRegistra riješit će se problem razjedinjenih podataka po različitim upisnicima, a podaci će biti ažurirani te će biti omogućena njihova razmjena s drugim tijelima.

​Podaci iz TuRegistra će biti javno dostupni u opsegu kojim se ne narušava privatnost pojedinca ili na drugi način otkrivaju poslovne i druge tajne. Registar će u tom smislu raspolagati informacijama koje su javno dostupne, ali će također sadržavati i ostale podatke koje su dostupne službenim osobama ili na temelju službenog zahtjeva.