Trajne novčane mjesečne naknade

Slika /webslike/medalja.png

Trajne novčane mjesečne naknade (u daljnjem tekstu: trajne naknade) dodjeljuju se temeljem članka 81.a Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) i Uredbe o dodjeljivanju trajnih novčanih mjesečnih naknada osvajačima medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama, olimpijskim igrama gluhih i svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama (Narodne novine, broj 113/13).

Sportaš koji je osvojio medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama, olimpijskim igrama gluhih i svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama, ostvaruje pravo na trajnu naknadu ukoliko ispunjava sljedeće uvjete:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • prebivalište u Republici Hrvatskoj,
 • navršenih 45 godina života,
 • nije pravomoćno osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora za počinjeno kazneno djelo.

Zahtjev za ostvarivanje prava na trajnu naknadu podnosi se Ministarstvu turizma i sporta i to putem obrasca za donošenje rješenja o pravu na trajnu novčanu mjesečnu naknadu, uz koji se obvezno prilažu sljedeći dokazi o ispunjavanju uvjeta:

 • ovjerena preslika osobne iskaznice,
 • izvadak iz evidencije osvajača medalja Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno Hrvatskog paraolimpijskog odbora ili Hrvatskog sportskog saveza gluhih.

Izvadak iz evidencije osvajača medalja izdaje Hrvatski olimpijski odbor za osvajače medalja na olimpijskim igrama i svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama, odnosno Hrvatski paraolimpijski odbor za osvajače medalja na paraolimpijskim igrama ili Hrvatski sportski savez gluhih za osvajače medalja na olimpijskim igrama gluhih.

Ministarstvo turizma i sporta rješenjem odlučuje o ostvarivanju prava na trajnu naknadu, koja se utvrđuje u neto iznosu.

Trajna naknada je doživotna naknada, ne može biti predmet nasljeđivanja, a gubi se ako sportaš više ne ispunjava sve uvjete propisane gore navedenim Zakonom i Uredbom.

Trajne naknade isplaćuju se na žiro račun primatelja. Sredstva za dodjelu osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske, u razdjelu Ministarstva turizma i sporta.

Trajne novčane mjesečne naknade isplaćuju se od 2013. godine, godišnje u iznosu od:

 • 2013. godina - 77.101,30 kuna
 • 2014. godina - 14.180.340,40 kuna
 • 2015. godina - 15.823.792,31 kuna
 • 2016. godina - 17.267.623,68 kuna
 • 2017. godina - 17.122.635,26 kuna
 • 2018. godina - 17.307.601,84 kuna
 • 2019. godina - 17.618.800,05 kuna
 • 2020. godina - 18.212.028,16 kuna
 • 2021. godina - 17.799.342,92 kuna

Ukupan broj korisnika trajnih novčanih mjesečnih naknada u ovome trenutku je 218, od čega:

 • osvajača zlatne medalje na OI: 53
 • osvajača srebrne medalje na OI: 39
 • osvajača brončane medalje na OI: 19
 • osvajača zlatne medalje na POI: 4
 • osvajača brončane medalje na POI: 3
 • osvajača zlatne medalje na OIG: 36
 • osvajača srebrne medalje na OIG: 1
 • osvajača brončane medalje na OIG: 12
 • osvajača zlatne medalje na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama: 9
 • osvajača srebrne medalje na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama: 10
 • osvajača brončane medalje na svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama: 32