Hrvatski digitalni turizam - e-Turizam

  • Naziv projekta:   Hrvatski digitalni turizam – e-Turizam
  • Razdoblje provedbe projekta: 74 mjeseci (1.rujna 2014. – 1.studenog 2020.)
  • Ukupna vrijednost projekta: 39.753.667,71 HRK
  • Iznos koji sufinancira EU u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.: 33.612.451,09 HRK
  • Korisnik: Ministarstvo turizma
  • Projektni partneri: Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Splitsko – dalmatinske županije i Ured Državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji
  • Opis projekta:

Izgradnjom 5 javnih e-usluga (Središnji turistički registar, Upravni postupci kategorizacije ugostiteljskih i turističkih objekata te izdavanja rješenja pružateljima usluga u turizmu, Neupravni postupci dodjele potpora za razvoj turizma, Prijava i odjava gostiju, Pružanje turističkih informacija i promoviranje hrvatskog turizma), opremanjem službenika kao i povezivanjem postupaka više tijela javne uprave u integrirani državni informacijski sustav poboljšat će se komunikacija između građana i javne uprave u turizmu kroz skraćivanje vremena potrebnog za obradu zahtjeva građana i javne uprave u turizmu kroz skraćivanje vremena potrebnog za obradu zahtjeva građana, smanjenje troškova pružanja javnih e-usluga te smanjenje troškova pružanja javnih usluga te smanjenje pogrešaka u pružanju istih. Provedbom projekta povećat će se i transparentnost javne uprave u turizmu kroz pružanje ažurnih turističkih informacija prema građanima u sektoru turizma.

  • Cilj projekta:

Poboljšati komunikaciju između građana i javne uprave u turizmu te povećati učinkovitost i transparentnost javne uprave u pružanju javnih usluga u turizmu prema građanima kroz uspostavu pet kvalitetnih, brzih i korisnički orijentiranih elektroničkih usluga na višim razinama informatiziranosti.

  • Očekivani rezultati provedbe:

- poboljšana komunikacija između građana i javne uprave u turizmu kroz skraćivanje vremena potrebnog za obradu zahtjeva građana
- smanjenje troškova pružanja javnih e-usluga te smanjenje pogrešaka u pružanju istih
- povećana transparentnost javne uprave u turizmu kroz pružanje ažurnih turističkih  informacija prema građanima u sektoru turizma

  • Kontakt za više informacija:

e-turizam@mints.hr
strukturnifondovi.hr