Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća

Slika webslike/Državne nagrade za vrhunska športska postignuća.jpg

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća (u daljnjem tekstu: državne nagrade) dodjeljuju se sukladno Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (NN 129/17). Ovom Uredbom utvrđuju se kriteriji za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (u daljnjem tekstu: državne nagrade), sportska natjecanja i sportska postignuća za koja se dodjeljuju državne nagrade, sportska natjecanja i sportska postignuća za koja se mogu dodijeliti državne nagrade, osobe kojima se dodjeljuju i osobe kojima se mogu dodijeliti državne nagrade, novčani iznosi državnih nagrada te postupak i način njihova dodjeljivanja.

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se u novcu, a sredstva za državne nagrade osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske u razdjelu Ministarstva turizma i sporta. Na državne nagrade za vrhunska sportska postignuća ne plaća se porez na dohodak, prema posebnom propisu.

Obrazac za podnošenje prijedloga za dodjelu državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća te svu popratnu dokumentaciju potrebno je dostaviti poštom na adresu: Ministarstvo turizma i sporta, Prisavlje 14, 10000 Zagreb i na adresu elektroničke pošte nagrade-sport@mints.hr

Odluke u 2021. godini
Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se sukladno Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (Narodne novine, broj 129/17).
Dodijeljene Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća u 2021.

Odluke u 2020. godini
Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se sukladno Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (Narodne novine, broj 129/17).
Izvršenje za 2020. godinu bilo je u ukupnom iznosu od 3.606.199,99 kuna.
Dodijeljene Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća u 2020.

Odluke u 2019. godini
Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodijeljene su sukladno Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (Narodne novine, broj 129/17).
Izvršenje za 2019. godinu bilo je u ukupnom iznosu od 6.519.999,99 kuna.
Dodijeljene Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća u 2019.
 
Odluke u 2018. godini
Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodijeljene su sukladno Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (Narodne novine, broj 129/17). Stupanjem na snagu predmetne Uredbe iznosi pojedinačnih nagrada uvećani su za 100 % vrijednosti, odnosno novim propisom spomenuti iznosi su vraćeni na iznose koji su bili propisani Uredbom iz 2007. godine. Izvršenje za 2018. godinu bilo je u ukupnom iznosu od 12.824.177,00 kuna.
Dodijeljene Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća u 2018.
 
Pregled iznosa isplaćenih novčanih sredstava za državne nagrade u prethodnim godinama:

  • 2017. godina – 5.154.400,00 kuna
  • 2016. godina – 7.369.500,00 kuna
  • 2015. godina – 3.443.120,00 kuna
  • 2014. godina - 6.049.600,00 kuna