Profesionalni sportski klubovi

Sukladno članku 24. stavku 1. Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) profesionalni status ima onaj sportski klub koji je osnovan radi obavljanja sportske djelatnosti sudjelovanja u sportskom natjecanju, ako ima sklopljene ugovore o profesionalnom igranju s više od 50% registriranih sportaša u seniorskoj konkurenciji u odnosu na broj prijavljenih sportaša za natjecateljsku godinu na listi koju vodi odgovarajući nacionalni sportski savez ili ako ispunjava uvjete za stjecanje profesionalnog statusa sukladno pravilima odgovarajućega nacionalnoga sportskog saveza. Profesionalni sportski klubovi mogu biti organizirani kao sportske udruge za natjecanje ili kao sportska dionička društva.

Profesionalni sportski klub obvezno se upisuje u Registar profesionalnih sportskih klubova koji vodi Ministarstvo turizma i sporta.

Profesionalni sportski klubovi upisani u Registar profesionalnih sportskih klubova, sukladno članku 40. Zakona o sportu, dužni su obaviti reviziju. Obveza provođenja revizije odnosi se na sve profesionalne sportske kubove koji su upisani u Registar profesionalnih sportskih klubova koje vodi Središnji državni ured za sport. Profesionalni sportski klub obvezan je zatražiti suglasnost Povjerenstva na izbor revizora, a za kojeg dostavlja Izvadak iz sudskog registra i dozvolu za obavljanje usluga revizije od strane Hrvatske revizorske komore. Reviziju može provesti samo onaj revizor za čije imenovanje je Povjerenstvo za profesionalne sportske klubove dalo svoju suglasnost. Po obavljenoj reviziji profesionalni sportski klub - udruga za natjecanje dužan je revizorsko izvješće dostaviti Povjerenstvu za profesionalne sportske klubove i Ministarstvu turizma i sporta.