POPIS RAZVRSTANIH LUKA NAUTIČKOG TURIZMA (osim marina)
na dan 31. listopada 2001.
 

TVRTKA
Naziv i adresa
 

SIDRIŠTA
Naziv i adresa

PRIVEZIŠTA
Naziv i adresa

SUHE MARINE
Naziv i adresa

ISTARSKA ŽUPANIJA

Valalta, d.d., Rovinj

Soline, Rovinj, Valalta, Uvala Soline

Bunarina d.o.o., Pula, Dobrilina 9

 

Bunarina, Pula, Verudela 9

 

Laguna Novigrad d.d., Novigrad, Škverska bb

 

Laguna Novigrad, Novigrad, Mandrač 18

 

Valalta d.d., Rovinj

 

 

Valalta, Rovinj, Valalta, kamp Valalta

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Ugostiteljski obrt Baja, Vl. Vlado Paparić, Rab, Lopar 559

Crnika, Uvala Crnika, Lopar/AC S. Marino, Rab

 

 

Brodogradnja Pičuljan, vl. Boris Pičuljan, Rab, Barbat 226

 

Pičuljan, Rab, Barbat 226

 

Rapska plovidba d.d., Rab, Palit b.b.

 

 

Palit, Rab, Palit b.b.

Izrada, popravak i servisiranje, vl. Zdravko Pičuljan, Rab, Barbat 630

 

 

Rab, Barbat 630

Kamenolom, vl. Brdo Kušć, Lošinj, Ćunski, Artatore b.b.

 

 

Lošinj, Ćunski, Artatore b.b.

Zdravko Milaković, Nerezine, Lošinj, V. Gortana b.b.

 

 

Nerezine, Lošinj, V. Gortana b.b.

Sergio Zuchlich, Cres, Osor 57

 

 

Cres, Osor b.b.

Yahting marina d.o.o., Mali Lošinj, Priblaka bb

 

 

Mali Lošinj, Priblaka bb

Marina Nerezine d.o.o., Nerezine, Lošinj, Buskupija b.b.

 

 

Nerezine, Lošinj, Buskupija b.b.

Brodogradilište Punat, Krk, Punat, Obala 5

 

 

Krk, Punat, Obala 5

Brodica d.o.o., Krk, Punat, Kanajt 5

 

 

Punat, Kanajt 5

Autolimarski obrt Pavlović, Krk, Vršanska 7

 

 

Krk, Slavka Nikolića 13

ZADARSKA ŽUPANIJA

Obrt Sidro, vl. Ivo Vidović, Olib

Olib, Olib

 

 

Mulić d.o.o., Sali

Čuna, Dugi otok

 

 

Mulić d.o.o., Sali

Pantera, Dugi otok

 

 

Obrt Masarine, vl. Veljko Žuvanić, Zadar

Krijal, Premuda

 

 

Obrt Leo, Leonard Brunac, Zadar

Lučina, Dugi otok

 

 

Obrt Leo, Leonard Brunac, Zadar

Bok, Dugi otok

 

 

Mag Dom d.o.o., Split, I. Meštrovića 13

Lovina, Rava

 

 

PZ Ist, Ist

Mljake, Ist

 

 

Obrt Banestra, vl. Goran Maletić, Molat

Brgulje, Molat

 

 

PZ Ist, Ist

 

Ist, Ist

 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Hoteli Tučepi d.d.

 

Tučepi

 

Milna – invest d.o.o.

 

Milna, Otok Brač

 

Obrt Andrej Čurin

 

 

Vrboska, Otok Hvar